BRUGEL in
het kort

BRUGEL is de Brusselse reguleringsinstantie op het gebied van elektriciteit, gas en de controle van de waterprijs. In dit kader levert BRUGEL op een collaboratieve en onafhankelijke wijze reglementaire, analytische en prospectieve expertise aan, om een motor te zijn voor strategische voorstellen, aanbevelingen te doen over de marktdynamiek en efficiënte en sociaal rechtvaardige prijsmodellen voor te stellen en toe te passen. Onafhankelijk maar in actief overleg bepaalt BRUGEL de tarieven van de operatoren met het oog op een doeltreffende en blijvende dienstverlening.

BRUGEL rapporteert aan het Brussels Parlement en werkt onafhankelijk van de Regering. BRUGEL bestaat uit:

• een raad van bestuur samengesteld uit een voorzitter en vier bestuurders benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

• een team van adviseurs en assistenten.

ONZE VISIE

BRUGEL sluit zich aan bij de ambitieuze doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van zowel de energietransitie als een optimaal waterbeheer.

Op het vlak van de energietransitie: vermindering van het verbruik, ontwikkeling van hernieuwbare energie, nieuwe gedecentraliseerde beheersmodellen en nieuwe technologieën enz.

Op het vlak van een optimaal waterbeheer: rationeel gebruik van de hulpbron, bescherming van oppervlaktewater en grondwater, bestrijding van overstromingen enz.

ONZE MISSIE

In dit kader levert BRUGEL op een collaboratieve en onafhankelijke wijze reglementaire, analytische en prospectieve expertise aan:

• om een motor te zijn van strategische voorstellen;
• om aanbevelingen te doen over de marktdynamiek;
• om tariefmodellen voor te stellen voor een doeltreffende en sociaal rechtvaardige transitie..