6 belangrijke thema’s
van BRUGEL
In 2021 stelden alle BRUGEL-teams hun competentie ten dienste van de Brusselse consumenten en werkten ze transversaal om de verschillende controle- en adviesopdrachten uit te voeren die hun werden toevertrouwd.

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de regulator heeft gewerkt aan de volgende 6 belangrijke thema’s:

Energietransitie

Werking van de elektriciteits- en gasnetten

Spanningen op de energiemarkt

Nieuwe tarieven en nieuwe bescherming voor de watersector

Energie- en waterarmoede

Rechten van de consument