OPVALLENDE FEITEN
2021
FEBRUARI
 • Tweede afwijking op de markt- en tariefregels toegekend, en dat in het kader van het innoverende project “Greenbizz.energy”. FEBRUARI
 
MAART
 • Publicatie van een verslag over de noodleveranciersregeling naar aanleiding van de raadpleging die samen met de CWaPE en de VREG werd uitgevoerd.
 
APRIL
 • Publicatie van het jaarverslag van 2020. Dit rapport blikt terug op de oplossingen voor de gezondheidscrisis, de energietransitie, de verbonden meters, de uitrol van laadpalen, de controle van de waterprijs, het recordjaar voor fotovoltaïsche energie en nog veel meer. APRIL
 • Ons prijzenobservatorium krijgt een facelift en wordt 100% digitaal. Het doel hiervan is de verbruikers te informeren over de laatste ontwikkelingen van de elektriciteits- en gasprijzen, zowel in het residentiële als in het professionele segment. APRIL
 
MEI
 • Publicatie van de vergelijkende studie naar de elektriciteitsen aardgasprijzen in België en de ons omringende landen. Dit rapport gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.
 • BRUGEL publiceert haar conclusies over de twee audits van de watersector die in het kader van haar missies werden uitgevoerd. De ene had betrekking over het assetmanagementbeleid van de wateroperatoren en de andere over de kwaliteit van de dienstverlening aan de watergebruikers.
 
JUNI
 • JUNI Kevin Welch neemt de functie van voorzitter van de raad van BRUGEL ad interim over na het ontslag van Thibaut Georgin.
 • Publicatie van de thematische verslagen die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag dat in april 2021 werd gepubliceerd.
 • JUNI Lancering van twee nieuwe openbare raadplegingen: over de investeringsplannen van Elia en over de investeringsplannen van Sibelga. BRUGEL organiseert een webinar om de investeringsplannen van SIBELGA voor te stellen in het kader van een openbare raadpleging die eerder werd gelanceerd.
 
JULI
 • Publicatie van een gezamenlijk verslag van de Belgische energieregulatoren over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België voor het jaar 2020. In dit rapport wordt de evolutie getoond van verschillende indicatoren in de Belgische energiemarkt.
 • Publicatie van onze gids voor de interpretatie van de openbaredienstverplichtingen van de leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. FEVRIER
 • BRUGEL publiceert zijn initiatiefadvies betreffende de toestand van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL maakt daarin de balans op van een bijzonder jaar dat in het teken stond van de gezondheidscrisis en geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de markt weer, zowel in het huishoudelijke als in het professionele segment.
 
AUGUSTUS
 • Lancering van een mediacampagne om de Brusselaars te herinneren aan het belang van het gebruik van het energieovernamedocument bij verhuizingen. AUGUSTUS
 
SEPTEMBER
 • Communicatie op sociale media met Brusselse consumenten om het statuut van beschermde klant bekend te maken. SEPTEMBER
 • Mededeling van ons advies met betrekking tot de continue afname van de concurrentie op de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voorstellen van passende maatregelen om de risico’s voor de Brusselse consument te beperken.
 • Ons observatorium van sociale indicatoren heeft een nieuwe look gekregen en gaat met zijn tijd mee met deze volledig digitale versie. Het doel is de gebruikers te informeren over de laatste ontwikkelingen in de sociale indicatoren van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. SEPTEMBER
 • Om de toekomstige uitdagingen aan te gaan op het vlak van zowel energietransitie als optimaal waterbeheer, heeft BRUGEL besloten om haar directieteam uit te breiden en Régis Lambert benoemd tot adjunct. SEPTEMBER
 • BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over een ontwerp van initiatiefadvies over de toepassing door de distributienetbeheerder en de transportnetbeheerder van de compensatieregeling.
 
OKTOBER
 • In het verlengde van onze inspanningen om onze gegevens toegankelijk te maken, hebben wij ons gloednieuwe observatorium van marktindicatoren voor de sectoren elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelanceerd. De laatste ontwikkelingen van de energiesector zijn er omgevormd tot een volledig gedigitaliseerde versie om het bekijken te vergemakkelijken. OKTOBER
 
NOVEMBER
 • Lancering van een tweede mediacampagne om de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eraan te herinneren dat ze gratis een beroep kunnen doen op de Geschillendienst in geval van een geschil met een speler op de energiemarkt. NOVEMBER
 • Naar aanleiding van de in september gepubliceerde voorstellen van BRUGEL betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënten die worden toegepast op fotovoltaïsche, ook voor BIPV en warmtekrachtkoppelinginstallaties, werden twee besluiten uitgevaardigd waarin enerzijds de verhoging van de toekenningsgraad voor fotovoltaïsche energie wordt bevestigd en anderzijds de verlaging van deze graad voor warmtekrachtkoppeling.
 • Lancering van een openbare raadpleging over een ontwerpbeslissing betreffende de invoering van een overgangsprocedure voor de goedkeuring van de door de netbeheerders voorgestelde contracten.
 
DECEMBER
 • Goedkeuring van de watertarieven voor 2022-2026 en de algem DECEMBER
 • Lancering van een online tool om de impact van de nieuwe watertarieven op de factuur te meten. DECEMBER
 • Start van een openbare raadpleging over de administratieve vereenvoudiging voor producenten van groene stroom.
 • BRUGEL kent twee afwijkingen toe op de markt- en tariefregels : de ene voor het innoverende project “Marius Renard”, de andere voor het innoverende project “SunSud”.